Teknisk Chef for Nordforbrænding - AFSLUTTET

Nordforbrænding har siden 1965 udført indsamling og bearbejdning af affald samt produktion og distribution af fjernvarme til virksomheder og private i Nordsjælland.

Selskabet har løbende tilpasset sig borgernes behov for affaldsbearbejdning og fjernvarmeproduktion og -distribution og aktuelt betjenes 200.000 borgere i fem kommuner fra Rudersdal til Helsingør.
Samfundets øgede fokus på effektivitet og ansvarlighed inden for miljø og energi placerer Nordforbrænding som en af de mest spændende virksomheder i Nordsjælland.

 

Nordforbrænding omsætter for 270 mio kr og har 75 ansatte

                     

Rammer for jobbet

Som Teknisk Chef for Nordforbrænding skal du i store træk håndtere følgende:

 

 • Varetage totalansvaret for forbrændingsanlægget i Hørsholm. Anlægget betjener store dele af Nordsjælland med fjernvarme og er derfor en samfundsmæssigt yderst kritisk enhed, der skal fungere 24 x7 og kunne håndtere defekter, forandringer mv uden forsyningsmæssige udfald.

 • Lede af 40 medarbejdere i syv afdelinger, alle placeret lokalt. Der er behov for at sikre en motiveret, kompetent og ansvarlig organisation.
 • Indgå i chefgruppen sammen med adm.dir. og vicedirektør samt to andre chefer. Bidrage til at chefgruppen løser sine opgaver optimalt og løbende udvikler sig. 
 • Samarbejde med myndighederne, både politisk og funktionelt. Skabe et positivt og konstruktivt samarbejdsklima. 
 • Sikre godt samarbejde med naboer til værket og andre interessentgrupper.
 •  Bidrage til at Nordforbrænding fremstår som en samfundsmæssigt ansvarlig aktør. 
 • I den nærmeste fremtid gennemføres flere store projekter, herunder ajourføring af det eksisterende forbrændingsanlæg i Hørsholm og implementering af en ny ovnlinie samt omfattende udvidelse af fjernvarmesystemerne.

 

Jobbets indhold

Den Tekniske Chef er ansvarlig for:

 • Drift og vedligeholdelse af forbrændingsanlægget i Hørsholm samt spids- og reservelastcentraler i fjernvarmesystemet samt fjernvarmenettet
 • Sikre at myndighedskrav til driften altid er overholdt. Sikre løbende samarbejde og koordinering med myndighederne, herunder føre dialog om fremtidens udvikling i krav og vilkår af betydning for værket.
 • Forslag til og forberedelse af sager til behandling i Nordforbrændings bestyrelse
 • Anlægsopgaver løbende
 • Udarbejdelse af driftsplaner, investerings- og driftsbudgetter, samt løbende opfølgning og afrapportering
 • Sikre en effektiv ledelse af værkets organisation

 

Succeskriterier er:

      Optimal driftsøkonomi

      God miljøperformance

      Et driftsmønster, der er kendetegnet ved minimale afbrydelser i produktion og forsyning

       få og korte driftsstop

       hurtig og effektiv indsats ved uforudsete driftshændelser

       En organisation, der er kompetent, ansvarlig, velinformeret og velmotiveret

       Overholdelse af alle love, regler og påbud til hver en tid

      Væsentlige arbejdsopgaver:

      Og koordinere driften af anlæggene med henblik på størst mulig produktions- og forsyningssikkerhed under hensyntagen til gældende miljøkrav

      Planlægge og koordinere vedligeholdsopgaverne, således at de balancerer driftsvilkårene med Nordforbrændings forpligtelser over for kunderne

      Løbende overvågning og effektivisering af anlæggenes miljøperformance, herunder dialog med relevante myndigheder m.fl.

      Budgettering

      Forestå tilbud og kontrahering af arbejder på anlæggene, herunder føre tilsyn med udførelse og økonomi

      Lede og overvåge egne igangværende aktiviteter

      Personaleledelse og –administration, sikre en veluddannet, ansvarlig og kompetent medarbejderstab til enhver tid

 

Kvalifikationer

Kvalificerede ansøgere kan have flere udgangspunkter. Grundlæggende ønskes en Teknisk Chef, der motiveres af at skulle tage et stort ansvar for at løse en betydelig samfundsmæssig opgave og som vil gå til projektet med entusiasme og ansvarlighed.

Herudover er følgende egenskaber ønskelige, men ikke alle nødvendige:
 

      Akademisk, teknisk uddannelse – formentlig maskin- eller kemiingeniør

       Solidt fagligt indblik, kan forholde sig effektivt til operationelle forhold

       Erfaring med forhandling, indkøb og styring af projekter

       God erfaring med personaleledelse i en driftsorganisation, gerne i flere niveauer

       Erfaring med eller kendskab til politisk ledede virksomheder

       God strategisk forståelse – visionær

       Har pondus og gennemslagskraft - slidstærk

       Stort og markant drive - en åben, energisk og handlekraftig person, der sætter samarbejde,           åbenhed og troværdighed højt.

       Bevarer overblik og agerer effektivt også i pressede situationer

       Gode menneskelige egenskaber, dvs har respekt for sine omgivelser, en positiv og           engageret lederstil

       God personlig arbejdsdisciplin, får tingene gjort og indgår naturligt i en organisation, hvor der er aktivitet 7 x 24

       Erfaring fra affalds-, energi- eller miljøsektoren

       Erfaring med ISO implementering

 

Lyder ovenstående og ønsker du at komme i betragtning til stillingen, så send ansøgning og CV til Søren Qvist, eller ring til ham, hvis du har spørgsmål.
Du kan se mere om Nordforbrænding på www.Nordf.dk.
 
Søren Qvist

TVM Executive Skills

www.TVMskills.dk

+45 2620 7970

SQ@TVMskills.dk

 

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-32-718078 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark