Pioner og projektleder til internationalt udviklingsprojekt
AFSLUTTET

 

1.                   Baggrund

 

Afatek (www.Afatek.dk) er en internationalt orienteret virksomhed, der arbejder med at genanvende og forædle restprodukter fra affaldsforbrænding til aluminium, stål, mineraler osv. Afatek er på få år blevet internationalt ledende på området og arbejder målrettet på at blive endnu bedre.

 

Efter en lang årrække, hvor restprodukterne primært fandt anvendelse i anlæg af veje, P-pladser mv., har Afatek de seneste fire år haft skarpt fokus på at udvikle metoder og teknik, der gør det muligt at udvinde genanvendelige metaller og mineraler af affaldsslaggene. I dag udvindes bl.a. rustfrit stål og aluminium, der sælges på det åbne råvaremarked.

 

Afatek driver et overordnet, mangeårigt udviklingsprojekt, hvor man i samarbejde med ligesindede virksomheder i bl.a. Schweitz, Tyskland og Holland, med DTU og DTI samt relevante, innovative partnere inden for bl.a. maskinindustri arbejder på hele tiden at forbedre sortering og forædling af forbrændingsslaggene.

I de kommende to-fire år vil Afatek udvide sine kompetencer til at udvinde værdier af forbrændingsslagge ved med udgangspunkt i den nyeste teoretiske viden og et netværk af international spidskompetence at kunne bygge sorteringsanlæg og –mekanismer med unik effektivitet.

 

Sidste år fik Afatek egne faciliteter på Selinevej på Amager, hvor test, udvikling og pilotdrift af metoder og udstyr kan ske i tæt samspil med ledelse og administration. Når en proces er endeligt driftsklar, overgår den til driftssetup og udliciteres til underleverandører på flerårige aftaler. Derfor kan organisationen forblive relativt lille og fokuseret på udvikling.

Driftssetuppet omfatter fire store pladser på Sjælland, hvor slaggene behandles og oplagres indtil afsætning kan ske til byggeri af veje, afsætning til smelterier mm. Afatek har selv det miljømæssige tilsyn med pladserne samt opfølgning på driftsopgaverne.

 

I løbet af foråret 2013 udvides faciliteterne på Selinevej med laboratorium og ikke mindst briefingfaciliteter til den voksende skare af interessenter fra ind- og udland. Der etableres også en maskinhal på 3.000 kvm til maskiner og opstillinger.

 

 

Afatek er en virksomhed i teknologisk, forskningsmæssig og kommerciel vækst. Organisationen er aktuelt på fire ansatte på Amager, snart fem – og har derfor behov for, at du selvstændigt træder ind i din rolle, tilegner dig viden om vores emner, fokus, teknologi, metoder osv og i det hele taget indtræder i et team af ligeværdige udviklingsinteresserede og kompetente personer. Det er vigtigt for din og Afateks succes, at du inspireres af Afateks mission.

 

Grundlæggende er Afatek ejet af en række sjællandske forbrændingsanlæg og ansvarlige for at brændingsslagge behandles og afsættes til genanvendelsesformål på en miljømæssigt og økonomisk ansvarlig måde.

 

2.                   Arbejdsopgaver

Ledelse af udviklingsaktiviteterne generelt!

Dette indebærer først og fremmest, at du helt og fuldt og meget selvstændigt tager fuldt ansvar for udviklingsaktiviteterne, der omfatter

 

  • en videns- eller kompetencedel,
  • en projektledelsesdel og
  • en fundingdel.

Da Afatek fagligt set er pioner – også internationalt set – er en afgørende opgave at opbygge og vedligeholde et kendskab til state-of-the-art på forbrændingsslagge, herunder hvilke kilder og nøglepersoner, der kan bringe værdi til Afateks udviklingsprojekter.

Din rolle vil være at opstille teser om fx de exoterme processer i slaggemiler, om forskellige metallers overlevelsesmønstre i slaggene eller om betingelserne for og udviklingen i fugtprocenter i slagge, og derefter facilitere, at førnævnte internationale nøglepersoner forholder sig til og udfordrer de opstillede teser. Kun herved opnår Afatek den grad af realisme i prøveprogrammerne, der skal til for at udviklingsarbejdet kan værdibedømmes og danne udgangspunkt for forretningsplaner.

Din opgave er i denne sammenhæng dels selv at etablere og besidde et meget højt vidensniveau på området, dels at kunne formulere teorier, der kan trykprøves teoretisk og efterfølgende udfoldes i konkrete prøveprogrammer og endelig at kende og kunne aktivere internationale spidskompetencer på området.

 

Med dette som udgangspunkt består dine øvrige arbejdsopgaver bl.a. af:

               Planlægning og gennemførelse af måleprogrammer

               Udførelse af opgaver i samarbejde med institutioner, virksomheder og universiteter i ind- og udland

               Funding af projekter, herunder ansøgninger om EU-støtte mv

               Kommunikation om Afatek til interesserede organisationer, fx i form af briefings, website mv

               Implementering af praktiske løsninger i driften sammen med driftsentreprenøren og andre

 

3.                   Din profil

Først og fremmest er det afgørende, at du kan levere en brændende entusiasme for Afateks udviklingsaktiviteter. Dvs at du kan tage missionen til dig i eet og alt og både være stærkt motiveret af de teoretiske udfordringer, af det internationale samarbejde, af de praktiske eksperimenter, der udføres på Selinevej, og samtidig af at eksekvere og drive processen på en disciplineret og målrettet facon. Du vil sammen med den administrerende direktør og én person mere være ansvarlig for, hvordan Afateks fremtid bliver. Og du vil have endog meget stor kompetence til at igangsætte og drive udviklingen.

Dette forudsætter i vores øjne ægte pionergener – og en masse andet, fx at du

 

               Er uddannet kemiingeniør eller tilsvarende

               Har et vist vidensmæssigt udgangspunkt på området, men først og fremmest at du kan tilegne dig og vedligeholde viden på internationalt topniveau om materialeegenskaberne i slagge og andre restprodukter fra affaldsforbrænding

               Er god til at omgås andre mennesker, således at du kan opbygge og færdes på en positiv og produktiv måde i et stort internationalt netværk

               Har erfaring med projektledelse, kan anvende projektstyringsværktøj

               Kan arbejde selvstændigt – og trives med det

               Er initiativrig – sætter ting i gang

               Kan vurdere en risiko og ikke mindst acceptere et vist risikoniveau

               Kan kommunikere effektivt og udadvendt

               Behersker dansk og engelsk

 

4.                   Vi kan tilbyde

               En unik karrieremulighed, hvor du vil være omdrejningspunkt for en bemærkelsesmæssig udvikling på et område med stort økonomisk potentiale

               Et udfordrende og selvstændigt job i et kreativt og travlt internationalt miljø

               Du bliver en del af et mindre, yderst ambitiøst team, der arbejder på at skabe store resultater

               Gode fleksible arbejdsforhold

               Løn efter kvalifikationer

 

5.                   Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.

 

6.                   Arbejdssted

Arbejdssted vil være på vores research- og driftslokation på Selinevej på Amager.

 

7.                   Ansøgning

Ansøgning sendes til Søren Qvist, TVM Executive Skills, SQ@TVMskills.dk / 2620 7970.

 

Information om stillingen kan også indhentes ved kontakt til direktør Jens Kallesøe på telefon 4029 0005 eller på mail jka@afatek.dk.

 

Se også www.Afatek.dk .

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-31-718077 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark