Økonomiansvarlig/eneansvarlig til mindre ingeniørpræget organisation inden for udvikling

1.                   Baggrund

 

Afatek er en internationalt orienteret virksomhed, der arbejder med at forædle restprodukter fra affaldsforbrænding til aluminium, stål, mineraler osv. Vi er internationalt set i førersædet og samarbejder med virksomheder i Schweitz og Holland. Aktuelt er vi i færd med at etablere projekter i EU-regi for mere end 40 mio kr med deltagelse af 11 virksomheder fra seks lande.

 

Men grundlæggende er vi ejet af de sjællandske forbrændingsanlæg og ansvarlige for at brændingsslagge behandles og afsættes til genanvendelsesformål.

 

Afatek råder over fire store pladser på Sjælland, hvor slaggene behandles og oplagres indtil afsætning kan ske til byggeri af veje, afsætning til smelterier mm. Vi har det miljømæssige tilsyn med pladserne samt opfølgning på driftsopgaverne, der alle er udliciteret.

 

Vi har ansvaret for at restprodukterne håndteres både økonomisk og miljømæssigt optimalt. Med det pres der er på anvendelsen af naturlige råstoffer er restprodukter fra affaldsforbrænding en ressource, der i de kommende år skal sikres bedre udnyttet. Vi gennemfører derfor projekter, der skal understøtte denne udvikling.

 

Vi har allerede igangsat et 5-årigt udviklingsprojekt, der skal give konkrete anvisninger på, hvordan ressourcerne bedre udnyttes. Projektet gennemføres sammen med danske og udenlandske partnere, primært schweiziske. Blandt samarbejdspartnerne er desuden DTU, DTI og en række danske og udenlandske virksomheder.

Dette projekt er i sin kategori af international topklasse, idet det baserer sig på samarbejde med partnere, der er innovative og ledende på deres respektive områder.

 

Afatek er en virksomhed i teknologisk, forskningsmæssig og kommerciel vækst. Vi er få ansatte – aktuelt tre på Amager, snart fem – og har derfor behov for, at du selvstændigt træder ind i din rolle, tilegner dig viden om vores emner, fokus, teknologi, metoder osv og i det hele taget indtræder i et team af ligeværdige udviklingsinteresserede og kompetente personer.

 

Økonomifunktionen har været outsourcet, men vi ønsker i takt med stigende aktivitetsniveau og flere påtrængende opgaver at have funktionen inhouse.

 

2.                   Arbejdsopgaver

Ansvar for den samlede økonomifunktion, herunder

                     Løbende bogføring

                     udarbejdelse af perioderapporter

               Udarbejdelse af controlling-opgaver, føring af mængdestatistikker

               Udarbejdelse af budgetter

               Forberede og styre årsrevision

               Gennemføre økonomiske analyser i forbindelse med driften og udviklingsarbejdet

 

Styring af afsætningen af genanvendelige materialer, indgåelse af og opfølgning på afsætningsaftaler

 

Styring af logistikken i forbindelse med afsætningen

 

3.                   Din profil

Vi forestiller os, at du

           Har en baggrund fra revision eller tilsvarende tung regnskabsmæssig erfaring

               Har erfaring med økonomiarbejde i en driftsorganisation og dermed også erfaring med løsning af driftsopgaver

               Kan arbejde meget selvstændigt

                     Kan kommunikere effektivt

                     Behersker dansk og engelsk

 

4.                   Vi kan tilbyde

                     Et udfordrende job i et kreativt internationalt miljø

           Du bliver en del af et mindre, ambitiøst team, der har mulighed for at skabe store resultater

                     Gode fleksible arbejdsforhold

                     Løn efter kvalifikationer

 

5.                   Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.

 

6.                   Arbejdssted

På vores udviklings- og drifts-lokation på Selinevej på Amager

 

7.                   Ansøgning

Ansøgning sendes til Søren Qvist, TVM Executive Skills, SQ@TVMskills.dk / 2620 7970.

 

Information om stillingen kan også indhentes ved kontakt til direktør Jens Kallesøe på telefon 4029 0005 eller på mail jka@afatek.dk.

 

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-11-718054 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark