Adm. dir. Maskinleverandør og -Service, Vestsjælland - AFSLUTTET 


JAMAS, www.Jamas-doosan.dk , er en velrenommeret og erfaren spiller på markedet for salg og service af maskiner til entreprenører, havne, affaldsindustri, råstofudvinding, landbrug o.lign. virksomheder med behov for anvendelse af tungt maskineri.

JAMAS har i de senere år integreret andre virksomheder i branchen (Conenco, Entreprenørværkstedet) og har derved igennem de senere år ejerskabs- og ledelsesmæssigt levet en lidt omskiftelig tilværelse.

I foråret 2012 fik JAMAS ny ejer og med stabilt kapitalgrundlag er kursen sat mod lønsomhed og vækst.

 

Den kommende administrerende direktør vil være ansvarlig for at skabe en sammenhængende og effektiv organisation, der markerer sig som en pålidelig og værdifuld partner for kunderne.

 

Centrale parametre, der kvalificerer til jobbet, vil være:

 

Lederskab

En respekteret leder med erfaring fra turnaround eller kraftig vækst i ”timelønnede” organisationer

Forstår at arbejde med kulturen, kan skabe ansvarlighed og motivation

Kommunikerer og sælger virksomhedens interesser godt, både in- og eksternt

Kommunikerende og gennemslagskraftig med integritet

 

Strategi

Har god erfaring med strategisk arbejde.

Er en kompetent og effektiv mod- og medspiller til bestyrelsen

Forstår ejers grundholdning og værdier

Kan skabe sammenhæng i Jamas, så der kan arbejdes strategisk med sammanhæng til organisationens praktiske hverdag

Har erfaring med at få en strategi ned på gulvet

 

Personaleledelse

Dygtig til at se mulighederne  i den enkelte i organisationen

Kan placere de rigtige personer på de rigtige poster

Kan skabe lyst til at tage ansvar – hos mellemlederne såvel som på gulvet

Walk around stil – nærværende

Kan skabe fodslag omkring de centrale processer i den daglige drift

Er en god og kundeorienteret købmand

 

Eksterne relationer

Stærk forhandler, der kan skabe respekt og resultater fra maskinleverandører og andre

Netværksstærk, ikke mindst i forhold til Kalundborg-området

 

Resultater

En dygtig og kundeorienteret, men ikke mindst resultatorienteret købmand, der både kan agere selv og bringe organisationen i spil

 

Ansvar og arbejdsopgaver

Direktøren er ansvarlig for at alle indkøb er forsvarlige og kan danne baggrund for en effektiv drift eller en god handel.

 

Direktøren er endvidere ansvarlig for kundepleje, kontakt til kunder, udarbejdelse af og opfølgning på salgsbudgetter sammen med Selskabets sælgere.

 

Direktøren har det økonomiske ansvar for de allerede etablerede forretningsområder i Selskabet, herunder sikre, at driften optimeres, således at driften kører stabilt og med fuld kapacitetsudnyttelse og herefter kan danne basis for den videre forretningsmæssige udvikling på området, samt ansvaret for at indtjeningen i Selskabet modsvarer de til enhver tid opstillede mål.

 

Direktøren er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af Selskabets medarbejdere, dog kræver ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere/nøglemedarbejdere forudgående skriftligt samtykke fra bestyrelsens formand.

 

Direktøren er ansvarlig for Selskabets IT-funktion samt ansvarlig for kontakt til og samarbejde med Selskabets leverandører, samt opdatering af hjemmeside som konstant skal være på omgangshøjde med markedets forventninger. Direktøren forestår tillige kontakten til udlejer i relation til de ejendomme, som Selskabet benytter på lejebasis.

 

Direktøren skal kontrollere at gældende love og regler og kontrakter bliver overholdt.

 

Direktøren udarbejder i samarbejde med Selskabets bogholder budget for planlagte aktiviteter i det kommende budgetår, samt langtidsprognose (løbende tre års budgetter). Herudover udarbejdes likviditetsbudgetter som opdateres løbende over året. Endvidere er Direktøren ansvarlig for udarbejdelse af perioderegnskaber og årsregnskab, sidstnævnte eventuelt med bistand fra Selskabets revisor.

 

Direktøren udarbejder tillige i samarbejde med Selskabets bogholder løbende forecasts for indeværende budgetårs perioder, med henblik på at kunne vurdere og regulere Selskabets driftsaktiviteter ved under- eller overopfyldelse af budgetterne.

 

Til brug ved formands- og bestyrelsesmøder udarbejder Direktøren sammen med Selskabets bogholder en rapport om bl.a. den forløbne måneds realiserede resultat budget inden for hele forretningsområdet.

 

Direktøren skal efterleve opstillede mål inden for arbejdsmiljø og sikre, de bliver opfyldt og overholdt.

 


Rapport til

Bestyrelsen

 

Domicil        

Kalundborg

 

Kvalifikationer

Den ideelle kandidat har – formentlig -

¨       En baggrund som administrerende direktør eller tilsvarende

¨       Har solid erfaring med organisatorisk arbejde, kan skabe målrettethed, ansvarlighed og motivation

¨       Godt kendskab til branchen eller til relaterede brancher

¨       God erfaring med at forhandle og indgå aftaler i maskin-, anlægs- eller entreprenørbranchen ell. tilsvarende

¨       En energisk, udfarende og handlekraftig stil. Initiativrig og engageret

¨       Har bevist sin evne til at arbejde særdeles selvstændigt

¨       Gode købmandsmæssige egenskaber. Kan se en god forretning også under komplekse omstændigheder

¨       En strategisk tankegang, er god til at beskæftige sig med abstrakte eller konceptuelle problemstillinger – kan samtidig få strategien operationaliseret

 

 


Søren Qvist

TVM Executive Skills ApS

www.TVMskills.dk

+45 2620 7970

SQ@TVMskills.dk

 

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-50-718098 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark