Loxam Danmark: Controller, stedfortræder for CFO


Erfaren og selvstændig controller søges til styrkelse af analyse og rapportering samt til at substituere for CFO

Loxam Danmark består af over 200 medarbejdere i 25 afdelinger, der udlejer alle former for materiel, pavilloner, skure mv. Loxam Gruppen er etableret i 1967 og Europas største materieludlejer med 628 afdelinger og 4.470 medarbejdere i 13 lande.

Loxam i Danmark fokuserer på at være en nærværende og produktmæssigt bred materielpartner. Loxam har derfor branchens tætteste afdelingsnetværk og har gradvis udvidet sit sortiment, senest gennem opkøb af en stærk liftafdeling.

Controlleren skal i tæt samarbejde med CFO og den nuværende controller løse en række opgaver mht regnskab, regnskabsanalyse og budget samt en række driftsanalytiske opgaver mv. Rollen baserer sig på en bred kontaktflade i den danske organisation og tildels i det franske hovedkontor.

Controlleren er derfor udover fagligt stærk også velkommunikerende og udadvendt og i stand til at bidrage til godt samarbejde på tværs af organisationen.

Opgaver

Deltagelse i regnskabsaflæggelse (månedsrapport, kvartalsrapport og  årsrapport) på koncern niveau og på afdelingsniveau samt klargøring til revisor

Deltagelse i budgetudarbejdelse og opfølgning i 25 afdelinger

Bidrage til effektivisering af regnskabsprocessen

Variansanalyse/forklaring af resultater

Omkostningsopfølgning i samarbejde med de budgetansvarlige

Regnskabsanalyser og analyser af økonomiske nøgletal

Udtræk af data og analyse heraf til løbende og ad hoc driftsanalyse

Deltagelse i tværgående projekter

Udføre  controlling og follow-up på materiale udarbejdet af  Økonomiafdelingen

Yde støtte til afdelinger med:

o   Månedslukning

o   Budgetlægning

o   Vedligeholdelse af stamdata og systemer

o   interne perioderegnskaber

Ad hoc-opgaver og deltagelse i diverse projekter

Løbende pleje samarbejdet med afdelingerne

Stedfortræder for CFO

Herudover kan forekomme andre relevante opgaver der falder indenfor økonomiafdelingens opgaver, fx afstemninger eller ad hoc- og back up-opgaver for firmaets senior controller.

 Rapport til

 CFO

 Domicil        

 Karlslunde

 Kvalifikationer

 Den ideelle kandidat har formentlig:

¨       Solid regnskabsfaglig baggrund med udgangspunkt i en højere økonomisk uddannelse

¨       Erfaring med controlling og løsning af opgaver svarende til ovenfor nævnte

¨       Erfaring med arbejde i udenlandsk datterselskab

¨       Erfaring med arbejde i et selskab med et landsdækkende afdelingsnetværk

¨       Afslutningsorienteret, struktureret og analytisk arbejdsfacon

¨       Selvstændig, reflekterende og forudseende personlighed

¨       Evner at arbejde meget selvstændigt såvel som at indgå i varierende teamkonstellationer

¨       En motiverende og energisk arbejdsstil, sætter et godt eksempel for medarbejdere og lederkollegaer

¨       Velkommunikerende og tydelig i sprog og adfærd

¨       Velfungerende mundtligt og skriftligt på engelsk, kendskab til fransk er ikke nødvendigt men kan være en fordel

¨       Samarbejdsorienteret, vant til at samarbejde på mange niveauer

¨       Løsningsorienteret og pragmatisk

¨       Høj integritet, kan tilegne sig selskabets værdigrundlag og udleve og styrke det i sin daglige opgaveløsning

Hvad tilbyder virksomheden?

Et udfordrende økonomijob, hvor du får lejlighed til at indgå i et ambitiøs og udviklingsorienteret lederteam i en ledende international koncern.

Og naturligvis løn- og arbejdsvilkår, der er i overensstemmelse med job og ansvar.

Ansættelsesprocessen varetages af TVM Executive Skills,

kontakt: Søren Qvist, SQ@TVMskills/ 2620 7970

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-79-718127 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark