Produktionschef


Produktionschef til DNE Materieludlejning A/S

 

Produktionschef, der kan videreudvikle en af branchens mest
ambitiøse klargørings-, reparations- og vedligehóldelsesafdelinger, søges til et udfordrende og engagerende job.

 

Efter en årrække med tocifrede vækstrater er DNE Materieludlejning, der er en landsdækkende udlejer af udstyr af maskiner og grej til entreprenører, byggefirmaer og håndværkere samt den grønne sektor, kommuner m.fl., i færd med at styrke sin ledelse og søger derfor en person, der i kraft af en stærk personlig lederstil, solid erfaring med udvikling af lignende organisationer og lyst til at være en del af et engageret og kundeorienteret lederteam, vil være med til at videreudvikle en af branchens centrale spillere.

 

Produktionschefen skal lede og optimere produktionen med systematik, således at det sikres, at al materiel, der gøres til gengæld for udlejning, lever op til den krævede standard.

Produktionschefen vil således være ansvarlig for at klargøring og værksted lever op til DNE-standard og fungerer effektivt til enhver tid.

 

En central del af jobbet består i opbygning af en struktur, der formentlig består af et plan-system, en række faste rutiner, en møde- og rapportstruktur, et problemløsningskoncept og et kodeks for adfærd.

Han/hun skal etablere og drive alle dele af området, således at funktionen indadtil, i forhold til DNE’s øvrige funktioner og i kundeforhold fremstår effektiv, serviceorienteret og tillidvækkende.

DNEs værdier skal være en del af strukturen, således at organisation og værdier gensidigt styrker hinanden. Produktionschefen er en central del af virksomhedens ledelse.

Til løsning af denne opgave ønsker DNE Materieludlejning en person med solid erfaring med ledelse af en tids- og leverancekritisk funktion af tilsvarende karakter. Vedkommende har en synlig og empatisk ledelsesstil, en energisk og udadvendt personlighed og en grundfæstet indstilling om, at mål kun nås  ved en stor og fokuseret indsats.

 

Arbejdsopgaver

Produktionschefen har

 

          Overordnet ansvar for afvikling af driften i klargørings- og værkstedsafdelingerne inkl. skurvogne og pavilloner, og omfattende vedligeholdsprogrammer, forsikringsskader mv.

          Ansvar for opfyldelse af budgetmål og implementering af planer og strategier

          Ansvar for overholdelse af kvalitetsmål, herunder kunders oplevelse af DNE som kvalitetsleverandør

          Ansvar for at udforme planer, strategier og budgetter til behandling i ledergruppen

          Ansvar for afdelingens struktur og samarbejdsmønstre, herunder

kommunikations-, rapporterings- og mødestruktur, med henblik på at gøre afdelingen effektiv, serviceorienteret og tillidvækkende

          Ansvar for at sammensætte og udvikle et velmotiveret og engageret team

          Sikrer samarbejde med salgs- og udlejningsafdelingerne i forbindelse med

          Samarbejder med kvalitetschefen og andre relevante personer og enheder om kvalitet, miljø og andre tværgående emner

          Sikrer anvendelse/udnyttelse af eksisterende systemer og løsninger i virksomheden

          Bidrager aktivt til at sådanne systemer og løsninger fortsat udvikles i overensstemmelse med markedsforholdene

          Udgør en synlig og aktiv del af den samlede virksomhed

          Deltage proaktivt og engageret i samarbejdet med de øvrige afdelinger i virksomheden

 

Rapporteringsforhold

Refererer til administrerende direktør. Er medlem af ledergruppen.

 

Domicil         

Hedehusene

 

Kvalifikationer

Den ideelle kandidat har – formentlig - følgende:

 

          Gode ledelsesegenskaber, er motiverende og drivende i sin adfærd

          En energisk, udfarende og handlekraftig profil, der gerne går foran

          Effektiv personlig arbejdsstil

          En mellemlang eller lang uddannelsesmæssig baggrund

          Solid salgs- eller kundeerfaring, i stand til at skabe konstruktiv og positiv dialog med kunder, leverandører mv.

          Evner at samarbejde og få andre omkring sig til at samarbejde internt såvel som eksternt

          Kan overskue komplekse omstændigheder, og formidle synspunkter og løsninger til resten af organisationen.

          Gode kommunikationsegenskaber skriftligt og mundtligt – velfungerende på personligt niveau såvel som i forsamlinger

          En strategisk tankegang, kan beskæftige sig med abstrakte eller konceptuelle problemstillinger – udviklingsorienteret uden at miste eller distancere sig fra den operationelle hverdag

          Forstår betydningen af at bygge på koncernens centrale værdier

 

DNE Materieludlejning A/S

DNE Materieludlejning er etableret i 1988 af Ole Staxen, der fortsat ejer og driver virksomheden. Omsætningen er i dag knapt 250 mio kr, og antallet af ansatte er ca 80. Man er repræsenteret 10 steder i Danmark og er en af de dominerende spillere i markedet.  

DNE Materieludlejning har fra starten ønsket at fremstå som en leverandør, der yder topservice til sine kunder, og som aldrig opgiver at opfylde et kundeønske. Dette gennemsyrer organisationen i dag og vil også fremover være helt centralt for DNE Materieludlejning.

Se desuden www.DNE-udlejning.dk.

 

Yderligere information om jobbet som Produktionschef for

DNE Materieludlejning A/S til
Søren Qvist, TVM Executive Skills, 2620 7970 eller SQ@TVMskills.dk.


Ansøgning og CV vedr. jobbet til 

Gita Rønn Schmidt på GRS@Insearch.dk

© Design-Line DanmarkLicensed by TVM Executive Skills  V.5.5-91-718139 
Startside Konsulent definition  Regionschef, materiel Lederjobs Afdelingsledere  CFO  Adm dir Vestsjælland  Projektleder - international  Country Sales Mkt  Specification Manager  Direktør råstoffer til Polen  Controller, Loxam  Client Managers  Afdelingsleder, Esbjerg  Int Marketing Manager  Head Reporting Controlling  Økonomiansvarlig  Salgschef - Sygehuse  Projektleder Anlægsvirksomhed  Teknisk Chef  Direktør Golfklub  Erfaren værkfører til entreprenørmaskiner  Projektleder, internat.  Regionschef Vest, materieludlejning  Area Manager Lift, Loxam  Afdelingsleder, materieludlejning  CFO  Vores kompetencer Løste opgaver, SEARCH Synsmedarbejdere  Handelsportal, etablering  Ingeniør entreprenørmarkedet  Produktionschef  Løste opgaver IØVRIGT Executive Search Executive search case Management Assessment Executive Outplacement Afskedigelsesproces Ledergruppe analyse Ledergruppeanalyse - case Fremtid hos TVM? Etik Forretningsvilkår Vores historie Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark