Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

4 Seasons Walk in the Park

TVM har udviklet et nyt koncept som vi kalder for the 4 Seasons Walk in the Park og er et sparringstilbud for dig som er leder. Tilbuddet er, som navnet antyder, fire gåture i naturen, fordelt på vinter, forår, sommer og efterår, hvor samtalen drejer sig om din rolle, din virksomhed og de opgaver og udfordringer, du selv står med.
 
Vi ved at naturen, kroppen og ens psyke i kombination har flere positive effekter – man restituerer, endorfiner frigives mv. Kombinationen af natur, frie tanker og en anden person at vende udfordringer og muligheder med er – måske – det, der skaber nyt perspektiv, åbner for nye løsninger eller skaber den klarhed, der gør den rette beslutning indlysende. Hvis du tænker tilbage i livet, hvor ofte har du så ikke fundet løsninger på de udfordringer eller muligheder du stod overfor ved hjælp af en gåtur langs vandet eller i den skønne natur!

TVM Skills tilbyder dig nu en sådan mulighed. Er du virksomheds ejer, administrerede direktør eller afdelingschef, ja så giver vi dig nu et fortroligt rum, hvor du får muligheden for sparring om konkrete ledelsesmæssige udfordringer, dilemmaer eller karriereovervejelser med de faglige og personlige forhold, dette kan indebære. Vi kikker sammen ind i år 2018, bruger den dejlige natur til at sætte billeder på de muligheder og udfordringer som året byder på. Du bestemmer, hvilke emner, der skal tages op. Nogle emner kunne være ”har jeg den rigtige ledergruppe”, ”hvad med vækst perspektivet”, eller simpelthen at vende ledelsesperspektivet, kundeperspektivet eller medarbejdertrivselen i virksomheden. Er jeg tryg ved de mål, vi har sat os i 2018? Emnerne er helt op til dig. 
Som turen skrider fremad og de forskellige emner kommer frem, sætter vi ord og billeder på de muligheder/udfordringer vi ser. Når vi har gået turen i det fortrolige rum, udvælger du 3-4 punkter du vil fokusere på, og så sparrer vi omkring disse punkter inden næste gåtur.

De næste tre ture planlægges, når den første tur er afholdt.

4 Seasons Walk in the Park er et forsøg på at flytte mødelokalet ud i naturen og samtidig frisætte tanker og kreativitet i forhold til lige præcis din situation.
Turen foregår som udgangspunkt i Fredensborg langs Esrum Sø og forbi Fredensborg Slot. Den er på 5-6 km og du skal forvente, at der går et par timer.

Lyder det interessant og brugbart? Ring til Henrik Vetter på +45 4114 5722 eller skriv på HV@TVMskills.dk.

TVM Executive Skills har igennem mere end 20 år fundet gode ledere til gode virksomheder i de fleste brancher. Vi koncentrerer os om at kombinere gode virksomheder med gode ledere baseret på solid ledelsesmæssig erfaring fra flere brancher, værktøjer i topklasse og en proces, der skaber kvalitet og resultater for alle involverede. 
Se mere på www.TVMskills.dk.